Wesprzyj nas w pomocy
na rzecz Ukrainy

Wesprzyj nas w pomocy na rzecz Ukrainy

Od pierwszych dni napaści na Ukrainę pomagamy zarówno na terytorium Ukrainy i Polski. Z naszą pomocą skutecznie docieramy zwłaszcza do osób i grup szczególnie dotkniętych kryzysem humanitarnym i wojną. W działaniu łączymy nasze doświadczenie w zorganizowanej pomocy humanitarnej i rozwojowej w różnych częściach świata oraz doświadczonej organizacji społecznej.

Co robimy:

 • Wysyłamy profesjonalny sprzęt wykorzystywany przez ukraińskie służby medyczne w szpitalach polowych.
 • Prowadzimy i wspieramy ewakuacje ośrodków dla dzieci z niepełnosprawnościami z terytorium Ukrainy.
 • Prowadzimy hostel interwencyjny dla uchodźców nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa, których nie obejmują rządowe programy wsparcia
 • Prowadzimy punkty świetlicowe z zajęciami dla dzieci i wsparciem dla rodziców z rodzin uchodźców.
 • Szukamy dla uchodźców domów. Wspieramy gospodarzy udostępniających swoje mieszkania.
 • Wysyłamy pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy.
 • Uruchamiamy ukraińską szkołę w Warszawie. Pracujemy nad modelem długofalowego wsparcia dla uchodźców.

Co zrobiliśmy:

Ewakuowaliśmy lub wsparliśmy ewakuacje ponad 750 osób z terytorium Ukrainy. W tym ponad połowa to osoby z niepełnosprawnościami.

W naszym hostelu przyjęliśmy już ponad 700 uchodźców 39 narodowości

Stworzyliśmy bazę ponad 170 mieszkań dla uchodźców. Wspieramy też przyjmujących w domach gospodarzy.

Wysłaliśmy na terytorium Ukrainy 12 ton żywności, środków higienicznych i sprzętu medycznego

Ponad 300 osób - dzieci, mam i ich babć skorzystało z prowadzonych w 4 warszawskich szkołach popołudniowych zajęć dla dzieci z uchodźczych domów.

Nasze działania wspiera ponad 700 wolontariuszy

Ponad 300 uczniów i uczennic uczęszcza do otwartej 11 kwietnia 2022 ukraińskiej szkoły “SzkoUA”. Powstała w ciągu 24 dni z inicjatywy KIKu oraz we współpracy z wieloma organizacjami.

Klub Inteligencji Katolickiej i Ukraina

Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r. zrzeszającym ok. 2000 członków, których celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz dobra wspólnego.
Inicjatywy KIK, poza formacją intelektualną i duchową swoich członków realizowane są w 4 głównych obszarach: Pomoc humanitarna i rozwojowa i inne działania pomocowe (projekty ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy amerykańskiego USAID realizowane w Syrii, Iraku, Ukrainie; pomoc humanitarna przy granicy polsko-białoruskiej); Edukacja i wychowanie (prowadzenie grup wychowawczych na zasadach podobnych do skautingu dla ponad 700 dzieci i młodzieży); Inicjatywy społeczne w Polsce (współpraca z mniejszościami w Polsce, prowadzenie pierwszego w Polsce telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele); Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej (wsparcie niezależnego szkolnictwa na Białorusi, opieka nad dziećmi dotkniętymi przez konflikt na Wschodzie Ukrainy).

Działania KIK na rzecz Ukrainy

Od 2014 r. KIK w sposób szczególny angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa ukraińskiego. Podczas tzw. Rewolucji Godności (2014) KIK przekazał protestującym specjalistyczne wyposażenie szpitala polowego, środki ochronne i wsparcie finansowe, a także wsparcie dla rannych przewiezionych do polskich szpitali. W ciągu 8 lat KIK cyklicznie organizował obozy terapeutyczne i rekreacyjne dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku wojny na Wschodzie Ukrainy. Skorzystało z nich kilkaset dzieci i młodzieży. KIK prowadził też projekty wspierające młodych artystów ukraińskich, organizował warsztaty eksperckie dla edukatorów pracujących z dziećmi z rodzin uchodźczych na Ukrainie. Inicjatywy KIK objęły także wyposażenie ukraińskich szpitali i szkolenie lekarzy.

Dzięki tym działaniom KIK ma szeroką bazę sprawdzonych partnerów na terytorium Ukrainy w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, kultury i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współpracowaliśmy z ukraińskim Ministerstwem Obrony Narodowej, samorządami, dyrekcjami szpitali. Za swoje zaangażowanie członkowie KIK byli wielokrotnie nagradzani przez przedstawicieli władz Ukrainy i Polski.

Wsparcie po wybuchu wojny

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu działań pomocowych w oparciu o ustalone i potwierdzone potrzeby, korzystając z wiedzy i doświadczeń naszych partnerów w Polsce i za granicą, korzystając ze wsparcia zaangażowanych wolontariuszy, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, staramy się pomagać - zwłaszcza tam, gdzie widzimy nisze nie objęte szerszym wsparciem. Skupiamy się na pomocy w trzech obszarach: pomocy humanitarnej i medycznej na terytorium Ukrainy; zapewnieniu podstawowych potrzeb uchodźcom na terytorium Polski; zorganizowanu długofalowych form pomocy.

Potrzebna pomoc

Każda z naszych inicjatyw pomocowych potrzebuje funduszy.

 • Hostel interwencyjny dla uchodźców bez obywatelstwa ukraińskiego: na pokrycie kosztów utrzymania miejsca, jedzenie, pranie itd.
 • Ewakuacja dzieci z niepełnosprawnościami: na transport, koszty administracyjnego wsparcia ewakuowanych grup.
 • Popołudniowe zajęcia dla dzieci: na zakup materiałów, pensje dla psychologów.
 • Pomoc humanitarna: na transport środków pomocy i zakup specjalistycznego sprzętu (np. aparatów USG dla szpitali polowych).
 • Szkoła ukraińska: na zatrudnienie nauczycieli, zakup pomocy naukowych, druk/zakup podręczników, utrzymanie budynku.
 • Model długofalowego wsparcia uchodźców: na zatrudnienie ekspertów prowadzących pilotaż modelowych rozwiązań.

Nasze stowarzyszenie potrzebuje też bardzo funduszy na rozwój infrastruktury. Obecnie na terytorium Polski znajduje się 2 miliony Ukraińców, z których duża część zostanie w Polsce. Obecnie myśląc o skutecznej pomocy musimy przyjmować perspektywę kilku lat. Oznacza to konieczność stopniowego zastępowania działań wolontariuszy pracą zatrudnionych koordynatorów i ekspertów. Środki przekazane na KIK wykorzystamy na rozwijanie naszej zdolności skutecznej, szerokiej i długofalowej pomocy (kluczowe wynagrodzenie koordynatorów) oraz na konkretne działania pomocowe (np. transport darów, zakup środków medycznych itd.)

Wesprzyj nasze działania przelewem!

 • Klub Inteligencji Katolickiej
 • Tytuł przelewu:
  darowizna na cele statutowe - ukraina
 • SWIFT:
  BREXPLPWXXX
 • PLN IBAN:
  PL69 1140 2062 0000 4445 3900 1005
 • EUR IBAN:
  PL47 1140 2062 0000 4445 3900 1013
 • USD IBAN:
  PL90 1140 2062 0000 4445 3900 1015